Nederlands

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Virtual Reality (VR) in het onderwijs

Onderwijs is de basis voor een bloeiende maatschappij, en kennisoverdracht is sinds het prille begin een topprioriteit voor samenlevingen. Men zoekt voortdurend naar manieren om kennisoverdracht gemakkelijker, sneller en effectiever te maken.

In het tijdperk van digitale apparaten hebben we de mogelijkheid om beter te leren met technologie. Virtual Reality (VR) lijkt de natuurlijke, volgende stap te zijn voor de evolutie van het onderwijs.

In dit artikel laat ik zien hoe Virtual Reality de manier waarop educatieve inhoud wordt geleverd, kan veranderen.

Hoe we vandaag de dag leren

Voordat we ingaan op de details van hoe VR in het onderwijs het leerproces zal helpen verbeteren, is het belangrijk om te begrijpen waarom we op de eerste plaats de kwaliteit van het onderwijs moeten verbeteren. Historisch gezien waren de meeste technologieën die zijn ontworpen om leren, gericht op het mogelijk maken van toegang tot informatie - feiten en observaties over de wereld. Vóór computers hadden we een krachtig hulpmiddel dat ons hielp feiten te bewaren en over te brengen: boeken.

In het tijdperk van digitale technologieën worden boeken omgezet in eBooks. Moderne zoekmachines maken het vinden van feiten heel eenvoudig - met slechts een paar klikken vind je antwoorden op veel vragen.

Hoewel kennis voor meer mensen gemakkelijker beschikbaar is geworden, heeft de huidige benadering van onderwijs twee belangrijke problemen:

Het is gebaseerd op hetzelfde oude formaat: feitbehoud.

Lesmethoden zijn gericht op het verschaffen van feiten; echter is het toegang hebben tot en veel informatie opnemen niet hetzelfde als leren. Geïnformeerd zijn is niet hetzelfde als opgeleid zijn.

Veel mensen hebben moeite met het begrijpen van informatie.

Te veel informatie die in korte tijd wordt ontvangen, kan studenten gemakkelijk overweldigen. Als gevolg hiervan raken ze verveelt, ontkoppeld en weten ze meestal niet precies waarom ze op de eerste plaats over een onderwerp leren.


Wat maakt VR in het onderwijs aantrekkelijk?

Virtual Reality kan worden gebruikt om het leren en de betrokkenheid van studenten te verbeteren. VR-onderwijs kan de manier veranderen waarop educatieve inhoud wordt geleverd; het werkt op het uitgangspunt van het creëren van een virtuele wereld - echt of ingebeeld - en stelt gebruikers in staat om het niet alleen te zien, maar er ook mee te communiceren. Ondergedompeld worden in wat je leert, motiveert je om het volledig te begrijpen. Het vereist minder cognitieve belasting om de informatie te verwerken.

Hier zijn slechts enkele eigenschappen die Virtual Reality in het onderwijs zo krachtig maken:

Beter gevoel voor de omgeving

Als leerlingen ergens over lezen, willen ze dat vaak ervaren. Met VR zijn ze niet beperkt tot woordbeschrijvingen of boekillustraties; ze kunnen het onderwerp verkennen en zien hoe dingen in elkaar zitten.

Dankzij het gevoel van aanwezigheid (immersion) dat VR biedt, kunnen studenten over een onderwerp leren door het te beleven. Het is gemakkelijk om te vergeten dat VR-ervaringen niet echt zijn - het lichaam gelooft echt dat het op een nieuwe plek is. Dit gevoel betrekt de geest op een opmerkelijke manier.

Virtual Reality setting van Rome
In plaats van over Rome te lezen, verplaatsen VR-headsets studenten naar Rome.

Rather than reading about Rome, VR headsets let students be transported to Rome

Schaal leerervaringen

Technologieën zoals wetenschapslaboratoria zijn geweldig - ze laten studenten begrijpen hoe dingen werken op basis van praktische ervaring.

Een relatief klein VR-apparaat kan zelfs als een heel wetenschappelijk laboratorium fungeren.

Maar dergelijke technologieën zijn duur en bijna onmogelijk op te schalen. Ze zijn ook beperkt in het aantal dingen dat ze kunnen doen.

Leren door te doen


Het is een bekend feit dat mensen het beste leren door te doen; als je echter het modern onderwijs inspecteert, zal je zien hoe weinig leren eigenlijk gebeurt door te doen. Studenten zijn gefocust op leesinstructies in plaats van ze in de praktijk te gebruiken.

VR in het onderwijs biedt een ervaringsanker voor de instructie. Met VR-onderwijs worden leerlingen geïnspireerd om zelf te ontdekken. Studenten hebben de mogelijkheid om te leren door te doen in plaats van passief te lezen.

Een virtueel medisch laboratorium waar geen gevaar bestaat dat er iets misgaat.

Een virtueel medisch laboratorium waar geen gevaar bestaat dat er iets misgaat. [image]

Emotionele reactie

Viscerale reacties op wat we ervaren zijn fundamenteel voor het vormen van herinneringen. VR in het onderwijs maakt het gemakkelijk om de hele tijd studenten te betrekken en ervaringen onvergetelijk te maken.

Ontwikkel creativiteit

Het hebben van Virtual Reality in het onderwijs is niet alleen nuttig voor het gebruik van inhoud, maar ook voor het maken van inhoud. Door studenten krachtige tools te geven, zoals Tilt Brush, help je hen hun creativiteit te stimuleren.

Visueel leren

Veel mensen zijn visuele leerlingen - VR is echt nuttig voor deze groep leerlingen. In plaats van over dingen te lezen, zien studenten eigenlijk de dingen waarover ze leren. Door complexe functies of mechanismen te kunnen visualiseren, zijn ze gemakkelijker te begrijpen.
Gebruikers zijn klaar om nieuwe technologie te omarmen
Het eerste idee dat bij iedereen opkomt als ze aan VR-technologie denken, is een entertainmentervaring. Veel ontwerpers zien VR als een verlengstuk van de game-industrie. Het is waar dat VR van oudsher is gewijd aan gamen, maar de dingen veranderen. Volgens een recent onderzoek uitgevoerd door Greenlight VR, weegt de behoefte aan onderwijs zwaarder dan de wens naar gamecontent - 63,9 procent versus 61 procent.
Categorieën van educatieve VR-ervaringen
Waar kunnen we Virtual Reality toepassen in het onderwijs? Het antwoord is bijna overal. VR creëert een oneindig aantal mogelijkheden die mensen kunnen ervaren. Hier zijn enkele soorten ervaringen die je met VR kunt creëren.

Virtuele excursies

VR-technologie kan worden gebruikt om studenten te betrekken bij onderwerpen die verband houden met geografie, geschiedenis of literatuur door een diep meeslepend gevoel van plaats en tijd te bieden. Stel je aardrijkskundelessen voor waar je elke plaats op de wereld kunt bezoeken - dit soort ervaring is veel verrijkender dan er alleen maar over te lezen.

Met VR zijn ze niet beperkt tot woordbeschrijvingen of boekillustraties; ze kunnen het onderwerp verkennen en zien hoe dingen in elkaar zitten.

Google Expeditions is een goed voorbeeld van een app die zo'n ervaring biedt. Expedition is een bibliotheek met excursies die beschikbaar zijn voor gewone smartphonegebruikers. Elke reis bestaat uit VR-panorama's en de reizen variëren van de Grote Muur van China tot Mars. Mensen over de hele wereld kunnen plaatsen bezoeken die vrijwel onmogelijk fysiek te bezoeken zijn.

Google heeft deze app op honderden scholen over de hele wereld getest. Het project was buitengewoon succesvol: Google nam meer dan 1 miljoen studenten in 11 landen mee op expedities.

Google expeditions

Google Expeditions maakt virtuele excursies over de hele wereld mogelijk. [Image]

Natuurlijk zal Virtual Reality nooit echte veldreizen en andere reizen vervangen, en dat zou ook niet moeten gebeuren. Maar VR maakt ervaringen mogelijk die anders onmogelijk zouden zijn.

Hightech training

VR is een goede oplossing voor zeer technische trainingsvelden zoals het leger of de medische industrie. De belangrijkste uitdaging voor medische studenten die anatomie leren is bijvoorbeeld het begrijpen van het lichaam in drie dimensies en hoe verschillende systemen in elkaar passen. VR-onderwijs kan dit probleem helpen oplossen.

Een goed voorbeeld is het VR-systeem dat wordt gebruikt door Mendel Grammar School in Opava City, Tsjechië, dat studenten in biologielessen helpt meer te leren over de anatomie van het oog. Het team dat aan dit project werkte, gebruikte een Leap Motion-controller en speciaal aangepaste Oculus Rift-headsets om een ​​innovatieve manier te bieden om anatomie te leren.

Stages

Blootstelling krijgen aan verschillende carrières is een essentieel onderdeel van het leerproces. Vanaf de vroege kinderjaren dromen we over wat we willen zijn als we opgroeien, en die dromen worden meestal geïnspireerd door de professionals in ons leven. Vaak krijgen we dit inzicht door middel van stages.

''Ik geef mijn leerlingen nooit les, ik probeer alleen de voorwaarden te scheppen waarin ze kunnen leren.'' - Albert Einstein

Een ander voordeel van Virtual Reality in het onderwijs is het vermogen om de blootstelling van studenten aan een carrière te vergroten. Het verbetert het vermogen van mensen om zichzelf in de schoenen van anderen te zien. Carrierexpedities laten zien hoe het is om in een vakgebied te werken: studenten kunnen een dag in iemands carrière verkennen, zien wat een persoon studeert en begrijpen wat een persoon leuk of niet leuk vindt aan hun werk. Als gevolg hiervan wordt de ervaring vertrouwd voor studenten.

VR in de ruimte

Met VR kunnen studenten elk beroep verkennen, zoals astronaut zijn.

Groepsonderwijs

Een deel van de belangrijkste kennis die we opdoen komt niet van wat we van docenten horen, maar eerder van collegialiteit en debat. VR-onderwijs biedt de mogelijkheid om leerervaringen sociaal te maken door studenten met elkaar te laten communiceren. Met avatars en in kaart gebrachte gezichtsuitdrukkingen kunnen mensen samenkomen om te discussiëren, synthetiseren en van elkaar te leren.

Afstand leren

Met VR kunnen we de kloof tussen docenten en leerlingen overbruggen. Met VR kunnen tools voor afstandsonderwijs docenten en studenten samenbrengen in dezelfde kamer met digitale representaties van zichzelf - leraren kunnen teleporteren in de VR-wereld en studenten begeleiden bij hun ervaringen.
Ontwerpuitdagingen voor VR-onderwijservaringen
Het is duidelijk dat de toekomst van Virtual Reality in het onderwijs erg spannend en vol potentieel is. We staan ​​nog maar aan het begin van deze krachtige technologie en ontwerpen voor VR zit vol met uitdagingen die we moeten overwinnen.

5 belangrijke eigenschappen van goede VR-leerervaringen


VR edu-apps moeten de volgende eigenschappen hebben:

Meeslepend

Ontwerpers moeten ernaar streven om het gevoel te creëren dat gebruikers een ervaring beleven. Als je bijvoorbeeld een geschiedenis-app ontwikkelt, laat je de geschiedenis tot leven komen voor studenten.

Makkelijk te gebruiken

Elimineer de noodzaak om speciale vaardigheden te hebben om te communiceren met een VR-app.

Betekenisvol

Betekenis is erg belangrijk voor studenten. Je kunt geen goede VR-leerervaring creëren zonder een goed verhaal. Daarom is het zo belangrijk om de kunst van het vertellen van verhalen te bevorderen. Verhalen bieden simpelweg het beste middel om berichten aan te laten komen die niet alleen worden gehoord en begrepen, maar die ook inspireren en tot actie aanzetten.

Aanpasbaar

Zoals Albert Einstein ooit zei: 'Ik geef mijn leerlingen nooit les, ik probeer alleen de voorwaarden te scheppen waaronder ze kunnen leren.' VR-ervaringen moeten studenten in staat stellen om in hun eigen tempo te verkennen. De app moet volledige controle bieden over de moeilijkheidsgraad. Ontwerpers moeten vaststellen hoe studenten leren en deze kennis vervolgens gebruiken om VR-producten te ontwerpen die effectief leren mogelijk maken.

Meetbaar

Elk educatief hulpmiddel moet een gemeten impact hebben. Leraren moeten de metrische gegevens van het onderwijs kunnen volgen, zodat ze de resulterende kennis van een vak kunnen meten. Bij het ontwerpen van ervaringen voor VR-onderwijs is het essentieel om geschikte statistieken te kiezen en duidelijk te maken welk criterium zal worden gebruikt om succes en falen te meten.

Een nieuwe rol creëren voor leraren met VR-onderwijs

De overgang van analoge onderwijspraktijken naar digitale zal de manier waarop lesgeven eruit ziet veranderen. De rol van een docent zal veranderen van levering van inhoud naar facilitering van inhoud. Docenten zullen zich richten op het creëren van voorwaarden voor het verkennen, in plaats van op het leveren van kant-en-klare kennis.

Ons veranderende begrip van immersieve ervaringen

Het is duidelijk dat we ons in de vroege stadia van VR bevinden - en het zal blijven veranderen. Technologie zal echter de grenzen blijven verleggen van hoe meeslepend VR kan worden. We gaan de komende jaren zelfs verbeteringen zien in eye tracking en body tracking. Wat we vandaag als een meeslepende ervaring beschouwen, wordt in de niet al te verre toekomst als tafelinzet beschouwd.

VR toegankelijk maken

VR heeft een hoge prijs die voor veel gebruikers een aanzienlijke barrière vormt. Als we het succes van Google Expeditions analyseren, is het duidelijk dat Google zoveel studenten heeft kunnen bereiken, omdat de hardware echt toegankelijk was. Om VR-onderwijs toegankelijk te maken voor de meerderheid van de gebruikers, is het belangrijk om je te concentreren op het creëren van VR-ervaringen voor apparaten die gebruikers al hebben en deze om te zetten in krachtige tools voor het onderwijs. Een telefoon die we in onze zakken hebben en € 20,- - € 100,- headset-apparaten - zoals Google Cardboard of Samsung Gear VR - zouden voldoende moeten zijn om studenten goede VR-ervaringen te geven.

Open New Horizons met VR Education

Virtuele realiteit in het onderwijs is zichtbaar aan de horizon en het zal zonder twijfel de wereld veranderen zoals we die kennen. Eenentwintigste-eeuwse klaslokalen zullen technologisch geavanceerde leerplekken worden, waarbij VR-technologie de betrokkenheid en het leren van studenten aanzienlijk zal vergroten. VR-ervaringen zullen een hele nieuwe generatie jonge en slimme studenten inspireren, klaar om te innoveren en de wereld te veranderen.

Tegelijkertijd is het volgende grote ding in het onderwijs niet langer afhankelijk van technologie, maar eerder van de beslissing van een leraar om door te gaan en deze technologieën in de klas te gebruiken. Het wereldwijde doel zou moeten zijn om kennis beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen op aarde.

Wil je eens verder praten over het integreren van VR in het onderwijs of het je praktische vragen over VR hardware. Neem gerust contact met ons op per telefoon +31 (0)85 1302 742 of per e-mail. We hebben ook een showroom waar we je graag welkom heten. Voor meer informatie en contact.

Diederik Hermsen- XR Product Specialist

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag verder.

Stuur een bericht Bekijk onze andere blogs

is toegevoegd aan je winkelmandje.